Lista startowa 2017

Legenda:

czerwony - wypełniony formularz zgłoszeniowy, brak opłaty startowej
zielony - wypełniony formularz zgłoszeniowy, uiszczona opłata startowa
niebieski - brak wypełnionego formularza zgłoszeniowego, uiszczona opłata startowa
czarny - rezygnacja z uczestnictwa w zawodach

Lista startowa na dzień :