Regulamin

REGULAMIN

Pobiednickiego Konkursu Piosenki

.

 Celem konkursu jest wspieranie najzdolniejszych wokalnie i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,

 - propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,

- popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,

- wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,

- rozwijanie talentów estradowych,

- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy. Uczestnicy wykonują wybrane przez siebie dwa utwory w dowolnym języku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji       utworów.

 Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 09.09.2017r. (sobota) do godz. 10:00 poprzez wypełnienie elektronicznego formularzu.

Konkurs odbędzie się dnia 09.09.2017r. przy Terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym (dawna szkoła podstawowa).

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:

- dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów

- umuzykalnienie,

- prezencja muzyczna (kostiumy),

- pomysłowość,

- naturalna i przekonywująca interpretacja.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Wszyscy uczestnicy dostaną podziękowania za udział w konkursie, a zwycięzcę konkursu czeka nagroda rzeczowa!