Regulamin

 

REGULAMIN

Pobiednickiego Konkursu Piosenki

.

 1. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska Oddział Kraków Powiat
 2. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym podczas V Pobiednickiego Półmaratonu Pomagam 2018
 3. Celem konkursu jest:
 • wspieranie najzdolniejszych wokalnie i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
 • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,
 • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
 • rozwijanie talentów estradowych,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
 1. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy.
 2. Uczestnicy wykonują wybrane przez siebie dwa utwory (z kat. rozrywkowej) w dowolnym języku. Długość występu max. 6 minut.
 3. Uczestnicy powinni zaprezentować dwie piosenki z podkładem muzycznym w formie pliku MP3 (nagranym na płycie CD/DVD lub pendrivie), a cappella lub akompaniamentu instrumentalnego.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 4 lub gimnazjum.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu po zakończeniu prezentacji utworów.
 6. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 07.09.2018 r. (piątek) do godz. 23:59 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik 1) lub na stronie http://polmaraton.pobiednik.eu/index.php/pobiednicki-konkurs-piosenki/zgloszenie
 7. Konkurs odbędzie się dnia 15 września 2018r. przy Terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pobiedniku Małym (dawna szkoła podstawowa), Pobiednik Mały 57, 32-125 Wawrzeńczyce.
 8. Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru / wartości artystyczne utworów
 • umuzykalnienie,
 • prezencja muzyczna (kostiumy),
 • pomysłowość,
 • naturalna i przekonywująca interpretacja.
 1. Osoba do kontaktu ws. zgłoszeń i regulaminu konkursu: Sandra Jazgar, tel. 799-047-899
  Opiekun konkursu w trakcie wydarzenia: Małgorzata Kwiatek, tel. 515-559-174

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału!

Wszyscy uczestnicy dostaną podziękowania za udział w konkursie, a zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe!

 

 

Załącznik 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
POBIEDNICKI KONKURS PIOSENKI

 

 1. NAZWISKO I IMIĘ

……………………….……………………..………………………………………………………

 1. ADRES ZAMIESZKANIA ……………………….……………………………………………………………………………..
 2. TELEFON I ADRES E-MAILOWY …………………………………..………………………………………………………………….
 3. OPIEKUN ARTYSTYCZNY – IMIĘ I NAZWISKO, TELEFON KONTAKTOWY

……………………………………………………………………………………………………...

 1. WYKONYWANY REPERTUAR:

 TYTUŁ UTWORU

………………………………………………………………………………...................................

- IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

………………………………………………………………..……………….…………………...

 TYTUŁ UTWORU

 ……………………………………………….…………………….………...................................

- IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ……………………………………………………………………………………………………...

 

 1. PODKŁAD:

   plik MP3*                           a capella*                               akompaniament instrumentalny*

*niepotrzebne skreślić

Podkład muzyczny na nośniku pendrive lub płyta CD/DVD, należy dostarczyć organizatorom najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu.

Oświadczam, że akceptuję warunki Regulaminu Konkursu Piosenki

PODPIS UCZESTNIKA ………………………………….…………….

PODPIS RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA ………………………………………………….